Laddningsstationer för elbil i flerbostadshus

Fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg förbereder sig för en växande efterfrågan på hemmaladdning av elbil. De har nyligen satt upp laddningsstationer i ett av sina boendegarage i centrala Göteborg.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2017

Effekter

Fastighetsbolaget har installerat tio laddningsstationer i parkeringsgaragen till några av sina flerbostadshus. Flera av dem blev snabbt uthyrda och målsättningen är att ha alla tio i bruk innan årets slut. Projektet är ett led i främjandet av hållbar mobilitet i Göteborg, och bolaget vill bidra med ett exempel på hur man kan underlätta för boende i flerbostadshus som vill byta till elbil.

Så här gick det till

– Den viktigaste faktorn för att folk ska byta till elbil är att de har möjlighet att kunna ladda bilen hemma. Några av våra hyresgäster efterfrågade det, och vi ville hjälpa dem göra klimatsmarta val, säger Familjebostäders hållbarhetsstrateg Anna Staxäng.

Privatpersoner som bor i flerbostadshus är ofta beroende av att hyresvärden gör tekniken tillgänglig. Genom ett tätt samarbete med andra bolag och förvaltningar i staden har Familjebostäder hittat lösningar som både bidrar till stadens hållbarhetsmål och samtidigt gör människors vardag enklare. Bland annat sköts debiteringen av el av en extern aktör, och de som laddar bilen betalar genom en app som tagits fram specifikt för det syftet.

– Vi vill vara en föregångare inom branschen och samtidigt lära oss hantera behovet av laddningsstationer inför framtiden, tillägger Anna Staxäng.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Utmaningen i att investera i (och söka investeringsstöd för) laddningsstationer är att förutspå hur mycket koldioxid som sparas in till följd av att de sätts upp.

– Laddningsstationerna i sig själva bidrar inte till minskade utsläpp, utan klimatnyttan uppstår först när elen ifrån dem används som drivmedel istället för fossila bränslen. Det kan vara svårt att förutsäga hur användningen kommer att se ut, konstaterar Anna Staxäng.

Marknaden för elbilar, och infrastrukturen för laddning, är i nuläget instabil och svår att förutsäga. För att hitta lösningar på hur det i framtiden ska bli säkrare att investera och bidra till fossilfria transporter tittar Familjebostäder på hur de kan främja maximal användning av sina laddningsstationer. Dessutom vill de fortsätta bygga ut hemmaladdning i fler garage och hitta ytterligare lösningar som kan underlätta för hyresgäster att göra klimatsmarta val.

– Vi vill titta på hur vi kan erbjuda laddningsmöjligheter även i de fall där fastigheten inte har något parkeringsgarage. För att se till att de utnyttjas maximalt i framtiden vill vi dessutom titta på hur en laddningsstation kan användas av flera hushåll, säger Anna Staxäng.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om laddning på olika platser och råd till dig som ska sätta upp laddstationer:

Energimyndighetens information om laddinfrastruktur