Lägre utsläpp med samtransporter och ruttoptimering

Norrmejerier och dess dotterbolag Lincargo har minskat antalet körda mil för både sig själva och andra genom att arbeta med samtransporter och ruttoptimering. Tillsammans med en satsning på mer tankning av HVO, förnybar diesel, har det gett utsläppsminskningar på 57 procent mellan år 2014 - 2017.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2018

I Norrlands inland kan det vara många mil mellan orter, butiker och andra kunder.  Utmaningen är därför att transportera så mycket som möjligt i varje bil med kortast möjliga körsträcka, att förbruka så lite bränsle som möjligt och att använda bränsle med bästa miljöval.

Genom att fylla på kylutrymmet i bilarna med gods från andra leverantörer minskar det totala antalet transporter och sparar på det sättet både klimat och pengar. Det kan handla om kött, blommor, grönsaker, bröd och fisk. Många mindre serviceställen får sina färska livsmedel med Lincargos bilar. Lincargo hämtar även livsmedel hos lokala livsmedelsproducenter för distribution inom Norrland och vidare söderut. Andelen samtransporterat gods uppgår nu till 60 procent av den totala godsvolymen i Lincargos bilar.

För att beräkna kortast möjliga körsträcka har Lincargo utvecklat system för planering av rutter och kan med gps, följa varje bil med varje stopp och temperatur i kylutrymmet. Ett särskilt systemstöd har hjälpt till med optimering av rutter, beräkna smartare körväg och bättre nyttjande av lastbilar.

Ett antal större och mindre omläggningar har genomförts där butiker och andra kunder fått förändrade leveransdagar och tider. Varje order har sin egen merkostnad där transportplaneraren kan ta hänsyn till kundens önskemål samtidigt som det är enklare att se den direkta kostnaden kopplat till önskemålet. Exempelvis: ”X kan få leverans den dagen men det kostar 100 000 kr/år”.

Effekter

Efter implementeringen har antalet mil minskat med tio procent på områden där omläggningar är genomförda. Ändring av leveranstider och dagar har medfört större volym vid varje stopp. Dessa åtgärder tillsammans med en satsning på mer tankning av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) har minskat de fossila utsläppen från Norrmejeriers transporter med 57 procent jämfört mellan 2014 och 2017. Norrmejerier har ambitionen att nå målet om att minska fossila utsläpp från transporter med 70 procent till 2020 men det förutsätter en fortsatt tillgång till HVO, som i nuläget inte finns tillgängligt.