Omställning till fossilfri busstrafik

Trafikfrågan är viktig för Landstinget i Kalmar län utifrån visionen om ett friskare, tryggare och rikare liv. Först ut på vägen mot att vara fossilbränslefritt år 2020 är länets busstrafik. Sedan augusti 2017 kör den till 100 procent på förnyelsebara bränslen.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2017

Så här gick det till

Trafik bidrar till försurning, övergödning och den förstärkta växthuseffekten. Därför har Landstinget i Kalmar län som mål är att bli fossilbränslefritt till 2020, och först ut är busstrafiken i länet. Sedan augusti 2017 kör busstrafiken till 100 procent på förnyelsebara bränslen. Majoriteten av fordonen körs på biogas, främst i kommunerna längs E22 samt i delar av södra Öland. Övriga fordon körs på fossilfri syntetdiesel (HVO). 

Övergången till 100 procent fossilfritt kommer innebära en årlig reduktion av koldioxidutsläppen på cirka 6000 ton.

Biogasdepåer anordnas i Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik och Mörbylånga. På samtliga dessa ställen har också allmänheten möjlighet att tanka biogas.

Effekter

Att resa tillsammans är tryggt, säkert och klimatsmart. Antalet resenärer har ökat under de senaste åren, från cirka sju till tio miljoner resenärer, samtidigt som en systematisk övergång till förnyelsebara bränslen skett. Det har resulterat i att koldioxidutsläppen har minskat med 83 procent per resenär mellan 2012 och 2016. Utgången av 2016 låg andelen förnyelsebart på cirka 65 procent och nu kör busstrafiken på 100 procent fossilfritt. Övergången till 100 procent fossilfritt kommer innebära en årlig reduktion av koldioxidutsläppen på cirka 6000 ton.