Restvärme från isproduktion värmer omgivande fastigheter

Ishallen Behrn Arena i Örebro har installerat ett miljövänligt energisystem som återvinner spillvärme.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2018

Det är energibolaget E.ON, som i samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten, tagit fram energisystemet som återvinner spillvärmen i Behrn Arena. 

Så här fungerar det

Precis som baksidan på ett vanligt kylskåp blir varm, så uppstår värme när hockey- och bandyisar ska frysas. Med hjälp av en ny konstruktion av värmeväxlare kan den värme som uppstår när isen kyls ner tas tillvara istället för att blåsas ut i atmosfären.

Med hjälp av en värmeväxlare når spillvärmen fjärrvärmenätet. Energin som tas tillvara motsvarar ungefär 200 villors årskonsumtion. En annan fördel med det nya systemet är att fläktarna på taket som pumpade ut varmluften från arenan inte längre behövs, något som väsentligt minskar bullret i närmiljön.