Slakteriet ersatte olja med pellets trots merkostnad

Trots en högre investeringskostnad valde JM’s Kött & Chark att gå vidare med en ny pelletspanna. Stödet från Klimatklivet blev helt avgörande för installationen, som innebär både klimatnytta och förbättrade kundrelationer.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2018

JM's Kött & Chark är ett familjeföretag som sedan 1907 producerar kött- och charkprodukter. Vid anläggningen i Harplinge utanför Halmstad sker såväl slakt och styckning som förädling av griskött.

Hetvatten och ånga behövs för att möta hygienkrav

Precis som vid all livsmedelsproduktion ställs höga krav på hygien. Rengöring och desinfektion av utrustning kräver stora volymer hetvatten och ånga, som länge producerades med en oljepanna. Men för några år sedan var det dags att byta ut den.

– Vi behövde investera i en ny panna, och började därför se över vilka alternativ som fanns. Vi kunde konstatera att det billigaste hade varit att fortsätta med olja, säger Stig Johansson på JM's Kött & Chark.

Pelletspanna dyrare än oljepanna

Enligt företagets egen miljöpolicy ska dock alla investeringar prövas mot miljönyttan. Att byta olja mot pellets skulle betyda att företaget helt skulle kunna ersätta fossilt bränsle med förnybart alternativ. Investeringskostnaderna för en pelletspanna var dock betydligt högre än för en ny oljepanna. Det innebar en merkostnad som företaget inte hade möjlighet att klara av. Men bolaget sökte och beviljades investeringsstöd från Naturvårdsverket.

– Även med medel från Klimatklivet blev pelletspannan dyrare än en ny oljepanna, men eftersom miljöpolicyn säger att vi inom rimliga gränser ska förbättra miljön beslöt vi att gå vidare.

Pelletspannan med femton meter högt torn

Efter ett halvårs förberedelser – där man utvärderade offerter men även sökte bygglov och gjorde anmälan till miljö- och hälskyddsnämnden – kunde bolaget installera en ny pelletseldad panna på 700 kilowatt. Installationen inkluderade även ett drygt 15 meter högt torn – som rymmer bränsle för ungefär två månaders drift. Man behövde också gjuta en ny bottenplatta för anläggningen.

Sänkta klimatutsläpp men också lägre driftkostnader

Den totala investeringen stannade på 4,8 miljoner kronor – 2,4 miljoner kronor kom från Klimatklivet. Åtgärden innebär minskad användning av fossila bränslen med 140 kubikmeter olja, samt sänkta koldioxidutsläpp med motsvarande cirka 450 ton per år.

Anläggningen togs i drift under 2017. Efter inkörningen har den fungerat väldigt bra, konstaterar Stig Johannsson. Den gamla oljepannan finns kvar, som reserv, men har inte behövts än – däremot minst en dag per år när pelletspannan tillfälligt tas ur drift för underhåll.

– Vi är väldigt nöjda med hur allt fungerar. Vad vi kan se blir det också ekonomiskt fördelaktigt med pellets. Vi har inte gjort en fullständig ekonomisk utvärdering än, men pellets blir betydligt billigare i drift.

Klimatnytta och effekter

Investeringen kommer att ha betydelse för bilden av JM's Kött & Chark som ett miljömedvetet företag, framhåller Stig Johansson. Flera leverantörer har redan gjort studiebesök och tittat på anläggningen. Även kunderna blir mer och mer medvetna, inte bara om köttets ursprung men också om att produktionen i övrigt ska ske så miljömässigt som möjligt.

– Vi har visat att vi är beredda att följa vår miljöpolicy. Det hoppas vi på sikt är en styrka för företaget.