Snö håller Sundsvalls sjukhus kallt på sommaren

Region Västernorrland har hittat ett sätt att använda snö, som annars skulle ha varit "avfall", till att kyla ner Länssjukhuset i Sundsvall. Det är ett exempel på hur snö kan användas som energiresurs och hur snökyla kan ersätta kylmaskiner.

Sidan senast uppdaterad: 7 maj 2018

Snöhögar som uppstår efter snöröjning i städer ställer ofta till problem för kommuner. Men Region Västernorrland har hittat ett sätt att använda snön till att spara energi, genom att använda kylan från smältvattnet till att kyla ner Länssjukhuset Sundsvall. Projektet är ett gott exempel på hur ett "avfall" som snö kan utnyttjas som energiresurs och hur snökyla kan ersätta kylmaskiner.

Så här gick det till

Intill Länssjukhuset Sundsvall anlades en bassäng med en kapacitet att hysa upp till 70 000 kubikmeter snö. Med hjälp av en värmeväxlare, pumpar och ett rörledningssystem används kylan i snöns smältvatten till att kyla ned sjukhuset under varma dagar. Behövs det mer snö kan man använda snökanoner och när vårsolen blir intensiv täcks snömassorna med ett isolerande lager träflis. Anläggningen gör det också möjligt att samla upp de föroreningar som följer med den insamlade snön. Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram har finansierat delar av utvecklingsarbetet.

Effekter

Anläggningen har kraftigt minskat behovet av kylmaskiner i sjukhuset, vilket betyder att elförbrukningen för att producera kyla har minskat med över 90 procent. Eftersom köldmedier i stort sett har kunnat avvecklas har också risken för miljöfarligt läckage minskat väsentligt.

Utsläppen av växthusgasen HFC-134a har minskat med cirka 70 ton CO2-ekvivalenter per år och koldioxidutsläppen har minskat med 290 ton per år. Även bullret har minskat.

Inom projektet har man arbetat aktivt för att kontinuerligt söka nya lösningar: anläggningen har anpassats, byggts om och vidareutvecklats under hela projektet för att bli maximalt rationell och kostnadseffektiv. Anläggningen har rönt stort intresse från omvärlden med tät mediabevakning och ett stort antal studiebesök.

Lärdomar och erfarenheter

Anläggningen i Sundsvall har överträffat förväntningarna när det gäller energi- och miljöaspekter. Den är både rationell och kostnadseffektiv och kombinerar på ett innovativt sätt befintliga tekniker. Det gör att Sundsvalls lösning kan stå modell för liknande satsningar. Tekniken används redan på flera anläggningar i Japan och på flygplatsen Gardermoen utanför Oslo i Norge.