Solceller ger sjukhusen i Stockholm energi

Under 2016 byggdes solcellsanläggningar på tre sjukhusfastigheter i Stockholm. Utbyggnaden av solceller gjordes först på utvalda tak på sjukhusen i Danderyd, Huddinge och Södertälje.

Sidan senast uppdaterad: 10 januari 2018

Stockholms läns landsting har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbete och har därför fattat beslutet att ha en "fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion". Samtidigt strävar Locum, som förvaltar vårdfastigheter, efter att utveckla klimatneutrala byggnader. En förstudie visade att Locum har många fastigheter och stora takytor med goda möjligheter till solenergiinstallationer. Därför började bygget av solcellsanläggningar på Locums fastigheter på sjukhusen i Danderyd, Huddinge och Södertälje under år 2016. Målet var att bygga solceller med en yta av 20 000 kvadratmeter.

Effekter

Utbyggnaden på Danderyds sjukhus uppskattas generera 167 megawattimmar per år, vilket motsvarar hushållsel för 35 normalstora svenska villor. För år 2017 blev utfallet 143 megawattimmar.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har fått drygt 5 000 kvadratmeter solceller. Dessa förväntas generera 800 megawattimmar per år. Det motsvarar hushållselanvändningen för 160 normalstora villor. Utfallet för år 2017 blev 773 megawattimmar.

Produktionen kommer troligen att öka under 2018 eftersom alla anläggningar inte var i drift under hela 2017.

För att nå det uppsatta målet om antalet kvadratmeter solcellsyta, ser Locum även över möjligheten att installera solceller i samband med större ny- och ombyggnationer. För att optimera förutsättningarna för installationer av solceller vid den typen av projekt, har en handbok tagits fram för att skapa rätt förutsättningar.