Spel lär barn och vuxna om återvinning

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, har tagit fram ett eget SopsorteringsLotto som delas ut till unga hyresgäster för att på ett roligt och enkelt sätt lära dem och deras föräldrar att sopsortera bättre.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2018

Trollhättans bostadsbolags AB Eidars Sopsorteringslotto lanserades i samband med att nya fullsorteringsstationer öppnades i bostadsområdet Lextorp i Trollhättan. Spelet har också delats ut till Eidars 60 förskoleavdelningar på Förskolans dag.

Så funkar spelet

På lottobrickorna används samma symboler och färger som på återvinningskärlen för att skapa igenkänning. Spelkorten är färgkodade för att även de yngsta ska kunna vara med och spela och lära sig vad som ska slängas var. Tanken är att föräldrarna spelar tillsammans med sina barn och att hela familjen på så vis får bättre koll på sopsorteringen.

Till vänster: Boxar med sopsorteringsspelet. Till höger: Färggranna spelkort ligger i en box.
Foto: AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

– Vi kan se en klar ökning av sopsorteringen i alla fraktioner på Lextorp samt att det börjat bli renare runtomkring sopkärlen sedan spelen började delas ut och de nya fullsorteringsstationerna lanserades, säger Linda Elffors, kommunikatör på Eidar. 

Eidar planerar att fortsätta mäta resultatet under hösten 2018. 

Bakgrund

I bostadsområdet Lextorp stängdes två återvinningsstationer under 2017. För att förbättra möjligheten till sopsortering för de cirka 600 lägenheterna i området öppnade Eidar två egna återvinningsstationer i kvarteret Guldvingen. Eidars personal har varit på plats vid flera tillfällen under våren och informerat om hur den nya återvinningen fungerar. Som komplement används sopsorteringsspelet för att öka engagemanget. Spelet togs fram särskilt till invigningen men kommer användas löpande i samtliga Eidars bostadsområden framöver.