Trädgårdsavfall får nytt liv som biokol

En ny innovativ pilotanläggning för att framställa biokol har byggts i Högdalen i Stockholm. Det är ett samverkansprojekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad, Fortum Värme och Bloomberg Philanthropies. Anläggningen togs i drift i början av 2017.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2017

I biokolsanläggningen i Högdalen får stockholmarnas trädgårdsavfall nytt liv som biokol. Biokolet fungerar som jordförbättringsmedel och hjälper till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid i atmosfären.

Vid produktionen av biokol får man också ut en gas som blir till värme till stadens fjärrvärmenät. Biokolet framställas av lokalt trädgårdsavfall. Det är ett avfall som är perfekt för biokolsframställning och som hittills har bränts eller gjorts till kompost. Biokolsproduktionen blir ett sätt att hantera avfallet och skapar samtidigt ett effektivt kretslopp.

Effekter

En av de största miljövinsterna är att biokolet sänker nivåerna av koldioxid i atmosfären genom att låsa ned grundämnet kol i jorden under lång tid. Biokolet från anläggningen i Högdalen kompenserar för 700 bilars koldioxidutsläpp per år och värmen från anläggningen räcker till att värma upp 80 lägenheter per år.