Återvinning av gummi minskar utsläppen

Företaget AnVa Polytech återvinner spillmaterial från sin gummiproduktion för att göra nytt gummi, och samtidigt minska utsläppen av koldioxid. Tekniken har potential att minska den negativa påverkan från bildäck och andra gummiprodukter i större skala i framtiden.

Sidan senast uppdaterad: 28 februari 2018

Så går det till

AnVa Polytech i värmländska Sunne tillverkar gummiprodukter från grunden. I processen bildas spillmaterial, och varje år skickar företaget merparten av sitt spill till partnern Scandinavian Enviro Systems anläggning i Mellerud, Dalsland. Där utvinns bland annat kimrök, ett ämne som är en viktig beståndsdel i gummi. AnVa Polytech köper sedan kimröken och använder den till nya produkter, som sedan säljs som miljögummi till bland annat fordonstillverkare och andra industrier. Det här skapar en cirkulär materialanvändning, där utsläppen är 60 procent mindre än om de hade använt jungfrulig kimrök.

Varför gjordes det?

AnVa Polytech höll redan på med både energieffektivisering och miljöteknik i sin verksamhet. Men de ville sticka ut på marknaden, och såg att en cirkulär materialanvändning skulle ge många fördelar och uppskattas av beställare. Genom ett bidrag från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet kunde de skaffa utrustning för att hantera materialet som skulle skickas till återvinning.

En stor del av företagets produktion går till fordonsindustrin, både i Sverige och utomlands. Men även andra företag, bland annat industrier som gör packningar till vattenrör, värdesätter miljövänligt gummi. Bo Norlin, vd på Anva Polytech, tror att efterfrågan kommer att öka i framtiden, i takt med att miljöbilar och -lastbilar blir allt mer populära.

– Det är många kilo gummi i en lastbil och dess däck. Om man går över till miljögummi i sådana fordon ger det stora positiva effekter på miljön, berättar Bo Norlin.

Lärdomar och erfarenheter

AnVa Polytech hoppas att marknaden för miljögummi växer, både för den egna verksamhetens och för miljöns skull. Jungfrulig kimrök görs av fossil olja, och enbart i Sverige skrotas varje år ca 80 000 - 90 000 ton gummidäck. För det mesta går de utslitna däcken till förbränning, och det leder till stora utsläpp. Runt om i världen finns miljontals ton uttjänta däck och därmed en stor potential till förbättring.

– Vi har fått stor internationell uppmärksamhet för vårt arbete. Om flera företag världen över valde att återvinna gummi skulle det minska utsläppen på global nivå, säger Bo Norlin.