Bönder gynnar insekter

Jordbruksverkets rådgivningsprojekt Mångfald på slätten ger konkreta tips och råd om hur du kan utnyttja kantzoner för att öka blomningen i landskapet. Några exempel är broschyrerna Gynna mångfalden på kantzoner och Så anlägger du en skalbaggsås.

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2018

Bengt Hellerström, Annelöv boställe Skåne har genom att anlägga en skalbaggsås fått betydligt mindre problem med bladlöss och kunnat minska sitt behov av växtskyddsmedel. 

Erfarenheter

Det går att gynna biologisk mångfald och samtidigt ha ett effektivt och konkurrenskraftigt jordbruk. Blommor och bin lyfter både gården och landsbygden.