När bonde, rådgivare och myndighet är helt överens

Lantbrukaren Anders Richardsson har hittat en lösning som gör att han kan fortsätta bruka marken inom ett vattenskyddsområde.

Sidan senast uppdaterad: 8 maj 2018

Med hjälp av rådgivning från Greppa Näringen har Anders Richardsson, lantbrukare på Leregård utanför Falkenberg, hittat en lösning som gör att han kan fortsätta bruka marken inom ett vattenskyddsområde.

– Det är spännande att bonde, rådgivning och myndigheter är helt överens, säger Anders Richardsson.

Effekter

Anders Richardssons rådgivare har samverkat med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör och tagit fram en lista över godkända växtskyddsmedel. Det gör att han kan fortsätta odla inom vattenskyddsområdet.

– Det är en ordentlig nytta för företaget även om det handlar om en relativt sett liten areal, fem och ett halvt hektar i förhållande till gårdens 165 hektar.

Fullt möjligt även i andra kommuner

Utan rådgivningen är han osäker på om marken brukats och kanske hade den legat i träda. Rådgivningen har fungerat som ett verktyg för att kunna diskutera med myndigheterna och komma överens för att marken ska kunna hållas igång.

– Det är mer en principiell nytta än några större pengar i det hela. Men i min kommun har alla varit helt överens. Det är fullt möjligt att göra även i andra kommuner om myndigheten är med på det.

I Greppa Näringen har Anders Richardsson varit medlem sedan projektet startade i början av 2000-talet. Han poängterar att det inte är Greppa Näringen som styr verksamheten.

– Jag och min rådgivare försöker använda de moduler i Greppa Näringen som är lämpliga för mitt företag och styra verksamheten på ett så pass engagerat sätt som möjligt.

Anders Richardsson med en griskulting i famnen.
Foto: Jordbruksverket

Positivt med råd om teknik och energi

På ett tidigt stadium gjordes en växtnäringsbalans för gården som nyligen gjorts om.

– Gödseln är den stora utmaningen på gården. Tidigare hade jag ett ordentligt fosforöverskott. Det har vi dragit ner kraftigt på nu. Det är mycket bättre balans och idag sprider jag min gödsel på en större areal.

Han ser positivt på att få ytterligare rådgivning framöver, framför allt på teknik- och energisidan, till exempel kring markpackning. Anders Richardsson är även ordförande för LRF i Halland och sedan ett år tillbaka medlem i Greppa Näringens styrgrupp. Sin roll i styrgruppen ser han som att koppla det praktiska lantbruket till det uppdrag som Jordbruksverket har för Greppa Näringen.

– Det gäller att vi kan prata med varandra och inte om varandra.

Gården kan bli helt fossilfri

En stor fördel är att Greppa Näringen hjälper lantbrukare att dokumentera alla de miljöåtgärder som redan görs ute på gårdarna, menar Anders Richardsson. Han berättar att hans gård skulle kunna bli helt fossilfri inom en snar framtid.

– Det gäller inte bara mig, utan många lantbrukare ligger helt rätt när det gäller hållbarhetsfrågorna i samhället. Är det något som är hållbart så är det att odla marken år efter år för kommande generationer. Men vi ska göra det lite bättre på marginalen och bli duktigare på att visa det. Det kan Greppa Näringen hjälpa till med.