Energieffektivisering av gamla hus

Kalmar läns museum genomförde under 2013-2014, tillsammans med Kalmar energi och Länsstyrelsen i Kalmar län, projektet Energismart – energieffektivisering av gamla hus. Projektet resulterade i en vandringsutställning, en folder och föreläsningar med målet att visa hur fastighetsägare kan spara energi utan att förstöra det som är husets kvaliteter.

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2017

Hur sparar jag energi utan att förstöra mitt fina hus? Måste jag byta de gamla fönstren? Måste originaldörren bytas mot en ny? Vad kan jag själv göra utan att det kostar så mycket pengar? Fastighetsägare behöver ta ställning till hur de bäst energieffektiviserar sina hus och Länsmuseet och Länsstyrelsens bebyggelseantikvarier får ofta frågor i ämnet. 2013 och 2014 gjordes därför en särskild satsning på information om energieffektivisering av gamla hus för att visa att byggnadsvård och varsam energieffektivisering bidrar till ett hållbart samhälle.

Så här gick det till

Samarbetet mellan Kalmar län och Kalmar läns museum började i form av en föreläsningsserie i samband med att Energiboken lanserades av Sveriges Byggnadsvårdsförening och Energimyndigheten 2011. Samarbetet fortsatte och fler föreläsningar hölls mellan år 2013 och 2015. Även en vandringsutställning och en folder togs fram. Länsstyrelsen i Kalmar län bidrog med kulturmiljömedel till projektet och Kalmar Energi sponsrade utställningen.

Effekter

Mellan 2013 och 2015 hölls 16 föreläsningar på temat Varsam Energieffektivisering med frågor kring hållbarhet i fokus. 335 personer deltog i föreläsningarna. Vandringsutställningen fanns under en period på länsmuseet i Kalmar och var därefter ute på en turné med stopp på 15 olika platser i länet, bland annat i ett byggvaruhus och på Hörby museum. Ungefär 3 000 personer uppskattas ha tagit del av utställningen. Lika många foldrar trycktes upp, och foldern finns även att ladda ner digitalt på Kalmar läns museums webbplats.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Projektet har bidragit till att fler bevarar sina fönster i gamla hus. Målare i länet har engagerats av Länsmuseet och erbjuder renovering av gamla fönster. Fönster visade sig vara en viktig del av projektet och det skulle gå att göra en hel utställning bara om fönster. Man skulle även kunna göra en handfast utställning om styrsystem för värmereglering och tips kring tekniska lösningar. Under projektets gång märktes det att det finns ett stort intresse för naturliga material; lin, cellulosa med mera till exempel för isolering. Utställningen stod ett tag på ett byggvaruhus i Vimmerby, det var kanske där den bäst hörde hemma för att visa vägar till hållbart byggande.