Hållbarhetsvecka ger ökat engagemang och mer kunskap

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län. SEE står för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 25 april 2017

I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling genom att ge dem möjligheter att nätverka och marknadsföra sig i ett större sammanhang, samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

Så här går det till

Projektorganisation SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län. SEE hållbarhetsvecka leds av två ledningsgrupper, en för varje län.

Nolia AB ansvarar för projektledning och administration och övriga parter står för projektfinansiering, kompetens och nätverksbyggande.

"I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling."

SEE Västerbottens hållbarhetsvecka har arrangerats en vecka i september sedan 2009. De första två åren låg fokus på hållbar utveckling i Umeå. Det tredje året, 2011, vidgades området till Umeåregionen. 2012 var temat Globalt och ett stort samarbete kring den globala kommunen genomfördes tillsammans med Sida. Sida och den globala kommunen har sedan dess varit med varje år. Från 2013 utvidgades veckan till hela Västerbottens län och det var också det år som Norrbotten anslöt till SEE. 

Effekter

För att förverkliga vår vision ska hållbarhetsveckan:

  • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
  • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
  • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Norr- och Västerbottens län. Detta görs via SEE-tidningen, webplatsen och Facebooksidan.
  • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling.
  • Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare.

Målgruppen är bred och består av allmänhet, politiker, tjänstemän och företagare. Målet är också att hållbarhetsveckan ska vara jämställd med en jämn könsfördelning bland deltagare och arrangörer. Vi vill också främja mångfald bland deltagare och aktörer.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Med enkla medel och flera organisationer som företräder länet kan man lyfta hållbarhetsarbete. Det är lätt att få med aktiviteter som har miljöfokus, men att man får arbeta mer för att aktiviteter som handlar om social och ekonomisk hållbarhet ska bli fler. Samarbete med såväl nationella som regionala aktörer är mycket centralt för att bredda målgruppen. Marknadsföring och reklam är viktigt för att få deltagare.