Kampanj uppmanade konsumenter att våga fråga om kemikalier

Västerås stad har genom kampanjen ”Våga Fråga!” upplyst konsumenter om deras rätt att fråga i butik om skadliga ämnen.

Sidan senast uppdaterad: 15 januari 2020

I kampanjen ingår även att informera butikerna om deras ansvar och vad de ska göra när en kund frågar. När ett ämne finns med på kandidatlistan ska butiken kunna svara på frågan inom 45 dagar.

Skydda människors hälsa och miljö

Kampanjen faller naturligt in i miljö- och konsumentnämndens verksamhetsidé om att skydda människors hälsa och miljön i Västerås. Ambitionen är att kampanjen ska resultera i ett permanent engagemang för frågorna.

Västerås stad arbetar i en rad andra kemikalieprojekt, där materialet från kampanjen "Våga fråga" ofta används som underlag.

Resulterat i flera insatser

För att informera konsumenter delade staden ut 2 200 broschyrer och besökte 93 butiker. Staden tog även fram en informationsfilm som visades på bio. Andra kommuner har dessutom efterfrågat filmen och spridit den på andra håll i landet.

Staden hade en budget på 300 000 kronor för att genomföra projektet, där den största delen gick till att ta fram reklamfilmen. Projektet följdes upp med statistik över antal sidvisningar, antal broschyrer och informationsblad som delades ut och antal butiker som besöktes. När en uppföljande enkätundersökning gjordes så visade det sig att 68 procent av de tillfrågade kände till kampanjen.