Överskottsvärme ersätter gasol på bilfabrik

På Volvo i Olofström har överskottsvärmen ersatt deras gamla gasolpannor. Nu kan de producera egen energi och till och med dela med sig av sin överskottsvärme till kommunens fjärrvärmesystem.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2024

Att ta vara på överskottsvärme – värme som annars bara släppts rakt ut i luften – från industri eller datorhallar är ett viktigt bidrag till klimatomställningen i Sverige.

Trots goda tekniska möjligheter går en stor del av överskottsvärmen till spillo idag. Insatser för att återvinna överskottsvärmen leder inte bara till minskad användning av fossila bränslen utan också tillenergieffektivisering och minskade kostnader.

Ett av de företag som fått bidrag från Klimatklivet för att ta vara på sin överskottsvärme är Volvo Personvagnar i Olofström. De har målet att produktionen ska vara helt klimatneutral senast år 2025. Ett steg i den riktningen är att göra sig av med de gamla gasolpannorna på fabriken som tidigare värmt upp hela övre fabriksområdet.

– Vi hade massvis av spillvärme som bara fläktades ut rakt upp i himlen. Men vi kom på att vi i stället borde använda värmen som blev över från produktionen till våra värmepumpar som sedan skulle kunna värma vår fabrik, säger Linus Ellbacka som är projektledare på Volvo i Olofström.

I fabriken tillverkas plåtdetaljer till bilar. Bland annat karosskomponenter som sedan skickas världen över. Genom att återvinna överskottsvärmen från produktionen kan utsläppen av koldioxid nu minskas med upp till 1 900 ton per år. Värmen tillvaratas genom en värmeväxlare. Linus Ellbacka beskriver nya anläggningen som ”en villavärmepump fast enormt mycket större”. Fördelarna har visat sig vara flera.

—Vi värmer ju fabriken gratis så länge vi har produktion i fabriken.
Linus Ellbacka

– Viktigaste vinsten är ju miljön, CO2-neutraliteten och att vi kan producera egen energi, men det finns ju även en ekonomisk aspekt: det blir en billig uppvärmning för oss. Vi värmer ju fabriken gratis så länge vi har produktion i fabriken. När det är som allra kallast behöver vi ett tillskott av fjärrvärme men annars klarar vi oss nästan helt med hjälp av spillvärmen och värmepumparna.

Att ta vara på överskottsvärme möjliggör även cirkulära affärsmodeller genom industriell symbios och samverkan. Nya värmesystemet på Volvo har kopplats samman med fjärrvärmenätet i kommunen. Detta gör det möjligt för Olofströms Krafts fjärrvärmenät att använda Volvos spillvärme.

– På så sätt kan överskottsvärmen från vår fabrik även värma kommunen. Nu försörjer vi i princip hela Olofström med fjärrvärme på sommarhalvåret. Värmen går tillbaka till invånarna här, säger Linus Ellbacka.

Han påpekar att stödet från Klimatklivet har varit mycket betydelsefullt för deras omställning.

– Klimatinvesteringen har inneburit både en modernisering och en effektivisering för oss. Nu använder vi vår energi mycket mer effektivt. Det är en väldigt kostsam installation eftersom det handlar om så stora effekter. Men det har triggat oss att göra ännu mer. Vi har två fabriker här – nu vill vi göra samma sak i den nedre fabriken också.

Projektet har bidragit till fler positiva sidoeffekter.

– Vi har haft flera företag här på studiebesök. De har tittat på vår anläggning och blivit inspirerade. Så detta har absolut gett ringar på vattnet, säger Linus Ellbacka.

Volvo Personvagnar AB

Åtgärd: Nytt Värmesystem Övre Fabriker

Beviljat stöd: 3,3 miljoner kronor (30 % av investeringskostnaden)

Genomförandetid: 2020-05-14 till 2021-11-30

Förväntad utsläppsminskning: cirka 1 900 ton CO2 per år.