Sjukhuset i Växjö omvandlar lustgasen – sparar 700 ton koldioxid

Istället för att släppa ut obehandlad lustgas har Centrallasarettet i Växjö investerat i en anläggning som kommer att minska sjukhusets årliga klimatutsläpp med motsvarande 700 ton koldioxid. Sjukhuset har med stöd av Klimatklivet investerat i anläggningen som tar bort utsläppen.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Många födande kvinnor får smärtlindring genom att andas in lustgas. Ett problem är att lustgas är en stark växthusgas – den är tre hundra gånger skadligare för klimatet än koldioxid.

– Vi har länge velat ta hand om den lustgas vi använder. Men sedan inriktningsbeslutet om ett nytt akutsjukhus i Växjö fattades blev det svårare att få loss investeringsmedel. Då var delfinansiering genom Klimatklivet en bra lösning, säger Johanna Bergström, miljösamordnare vid Region Kronoberg.

Johanna Bergström
Johanna Bergström, miljösamordnare på Region Kronoberg, har arbetat med investeringen i en reningsanläggning som minimerar utsläppen av lustgas. Foto: Per Westergård

Omvandlas till ofarliga ämnen

Sedan tidigare använder förlossningsavdelningen i Växjö så kallade dubbelmasker. Det innebär att den lustgas som de födande kvinnorna andas in inte läcker tillbaka ut i rummet. Det har gynnat arbetsmiljön, men den insamlade lustgasen har sedan släppts ut via sjukhusets tak utan rening.

Med den nya anläggningen, som togs i bruk under hösten 2021, leds istället lustgasen via ett särskilt ventilationssystem till en katalysator. Här omvandlas lustgasen till ofarlig syrgas och kvävgas – ämnen som utgör merparten av den luft vi alla andas.

– Investeringen i en reningsanläggning är väldigt befogad. Utsläppen från sjukhuset en stor punktkälla. Vi är inte först ut, men lustgasrening behöver finnas på alla sjukhus i Sverige, säger Johanna Bergström.

Stor klimatnytta

Klimatnyttan motsvarar årliga utsläppsminskningar med 700 ton koldioxid. Den totala kostnaden för investeringen uppgick till 3,2 miljoner kronor, varav hälften gavs som bidrag via Klimatklivet.

Anläggningen vid Centrallasarettet kommer att behöva regelbunden besiktning, och dessutom en mindre mängd elektricitet för att fungera. I förhållande till klimatnyttan är klimatpåverkan från den el som används dock liten, enligt Johanna Bergström.

Projektering och ansökan till Klimatklivet

I planeringen av den nya reningsanläggningen har Johanna Bergström och hennes kollegor haft stöd inom lustgaskonsortiet, ett nationellt samarbete för att minska vårdens utsläpp av lustgas. Några större bekymmer har de inte stött på under projekteringen, inte heller med sin ansökan till Klimatklivet.

– Reningsanläggningen är ganska stor, och vi blev tvungna att göra en utredning av bjälklaget som drog ut på tiden. Annars har allt flutit på bra, säger Oskar Eriksson Valta, ventilationsingenjör vid Region Kronoberg.

Oskar Eriksson Valta
Oskar Eriksson Valta, ventilationsingenjör Region Kronoberg. Foto: Per Westergård

Kan flyttas med till nytt sjukhus

Region Kronoberg planerar att bygga ett helt nytt akutsjukhus i Växjö. Det ska stå färdigt 2028. Johanna Bergström räknar med att lustgasanläggningen då ska kunna monteras ned och återanvändas.

– Något beslut om att flytta anläggningen till nya sjukhuset har inte tagits ännu, men det är möjligt att flytta anläggningen och den är tillräckligt dimensionerad för det nya sjukhuset.

Johanna Bergström och Oskar Eriksson Valta utanför Centrallasarettet i Växjö
Klimatnyttan av den nya anläggningen beräknas minska koldioxidutsläppen med 700 ton per år. Foto: Per Westergård