Kemikalier

Det finns både lagstiftning med generella och specifika regler för hantering av kemikalier. En del kemikalier med farliga egenskaper används fortfarande idag medan andra är förbjudna.