Rådgivning gav nya idéer och nya kunskaper

Med hjälp av rådgivning från projektet Greppa näringen har Jonny Fredriksson fått nya idéer och ny kunskap som han kan använda i arbetet med sin gård, Lönnemossa gård. Jonny har bland annat fått hjälp med foderanalys, grovfoderstrategi och byggplanering.

Sidan senast uppdaterad: 12 april 2018

Jonny Fredriksson på Lönnemossa gård har fått bättre koll på näringsinnehållet i grovfodret via rådgivning från Greppa Näringen. Han har även fått hjälp med planering för att bygga hästboxar i den gamla ladugården. Han är positiv till Greppa Näringens roll.

– Det är en jättebra kunskapsbas för oss i branschen, tycker Jonny Fredriksson.

När Jonny först fick kontakt med Greppa Näringen blev han kontaktad av länsstyrelsen som informerade om rådgivningen.

– Jag visste inte att Greppa Näringen fanns innan det, säger Jonny, som sedan dess haft stor nytta av rådgivning om bland annat foderanalys, grovfoderstrategi och byggplanering.

Nya idéer med ny kunskap

Han tycker att det har underlättat att ha ett bollplank som han kan ställa frågor till.

– Jag får nya fräscha idéer och tankar kring hur jag kan göra plus att det finns en teoretisk kunskap bakom.

Några konkreta förändringar som har skett på gården efter Greppa Näringens rådgivning är att de har börjat odla grovfoder med blandsäd av vårvete och ärter.

– Vi har nyss börjat med nya sorter och blandningar. Vi har testat två varianter på helsäd taget på sommaren och kommer gå vidare med det nästa säsong.

Greppa Näringen tog prover på grovfodret och räknade på foderstaten.

– Det har hjälpt oss så att vi vet mer vad vi har att jobba med, så att det blir lättare att fodra rätt. Vi vet vilket foder som kan funka bäst till vilka djur och vi behöver inte över- eller underutfodra. Och vi kan lättare planera vid vilken tidpunkt vi bör skörda.

Byggrådgivning gav ökad lönsamhet

På gården har de även fått byggrådgivning via Greppa Näringen. Till en början fanns en idé om att utveckla den gamla ladugården till en lösdrift för korna.

– Men då kom vi fram till det inte passade och att vi istället ville ha en ny fristående byggnad för korna.

I stället byggdes den gamla ladugården om med hästboxar för uthyrning. Jonny fick hjälp via Greppa Näringen med ritningar, hur det hela skulle utformas och vad som krävdes.

– Det har gjort att vi fått in sju hästar extra, vilket gett oss bra lönsamhet. Annars har det stått tomt där. Klimatavtryck och hållbart lantbruk Debatten i samhället och media har inneburit att Jonny Fredriksson blivit nyfiken att söka mer kunskap kring nötproduktionens miljöpåverkan.

– Man blir ju indirekt påverkad för det är ju på tapeten med klimat och kor överallt. Var man än är så pratas det om miljö och klimat. Det är självklart att vi vill ha ett hållbart lantbruk.

En kvinna och en man i en ladugård bredvid en ko.
Foto: Jordbruksverket

Greppa fakta och kunskaper

Jonny Fredriksson upplever att det figurerar väldigt mycket faktauppgifter som pekar i olika riktning och är positiv till att Greppa Näringen tar tag i de här frågorna.

– Det är ett stort fält och man kan inte allt själv, så det är viktigt med rådgivningen. Det skapar nya idéer och ger kunskap som jag har nytta av i det vardagliga arbetet för att öka lönsamheten.

Lantbruksutveckling nödvändig

Jonny Fredriksson tycker att det är positivt att pengar från landsbygds-programmet öronmärks för rådgivning och utveckling.

– Det kan vi inte vara utan. Vi måste utveckla oss hela tiden och det är viktigt att det finns rådgivning på nära håll utan att det kostar skjortan.

Han är positiv till av att få mer rådgivning från Greppa Näringen framöver.

– Absolut, kommer det någonting som passar min verksamhet bra så tvekar jag inte att nappa på det. Det har varit ett jättebra sätt att få hjälp.