Rådgivning som både lantbruk och miljö tjänar på

Genom projektet Greppa Näringens får Elin Beckman, nöt- och lammproducent, rådgivning och nya kunskaper och idéer som hon kan använda i arbetet på sitt lantbruk, Berga gård i Husby-Oppunda utanför Nyköping.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2018

En av Greppa Näringens nya medlemmar är Elin Beckman, nöt och lammproducent på Berga gård i Husby-Oppunda utanför Nyköping.

Elin Beckman har länge tänkt gå med i Greppa Näringen, men nyligen gjort slag i saken och blivit medlem. För några veckor sedan hade gården det första besöket om näringsbalans och foderstat av en rådgivare från Greppa Näringen.

– Vi gick igenom förutsättningarna på gården, berättar Elin Beckman som förklarar att hon ännu inte hunnit få någon återkoppling på besöket och att det därför är för tidigt att säga något om resultatet av besöket.

Hon ser positivt på Greppa Näringens inriktning på rådgivningen som innebär att både lantbruk och miljö ska tjäna på råden.

– Jag tycker att det är viktigt att företaget tar väl hand om miljön. Det är ju den vi lever av och vi tjänar på att miljön mår bra, säger hon.

Elin Beckman, lantbrukare på Berga gård utanför Nyköping. Foto: Jordbruksverket.

Rådgivningen ger kött på benen

Hon tycker att en annan viktig aspekt med ett medlemskap i Greppa Näringen är att man visar för myndigheter och allmänhet att man tar miljöfrågorna på allvar.

– Det känns bra att kunna visa att vi faktiskt är med i Greppa Näringen och att vi tycker att det är viktigt. Rådgivningen gör också att vi får kunskap. Det är alltid bra att få kött på benen och att lära oss mer så att vi kan svara på frågor, säger hon.

Se gården med andra ögon

Framöver hoppas hon dels få bättre koll på kvävet på gården och dels få mer kunskap om hur de kan ta vara på gödseln på ett så optimalt vis som möjligt.
– Jag hoppas få bra tips om det. Sedan är jag även intresserad av vattenfrågor, eftersom det är väldigt torrt i vårt område på sommaren. Jag hoppas kunna få rådgivning om att bygga en damm och är även intresserad av rådgivning om precisionsodling och markpackning.

Genom tidigare markkarteringar har man redan kunnat konstatera att det finns brist på fosfor på åkermarkerna och Elin Beckman ser fram emot att få veta mer utifrån Greppa Näringens rådgivning.

– Vi hoppas få mer kunskap och bra rådgivning så att vi kan förändra saker till det bättre. Att få veta om det är något vi har gjort jättetokigt, men också trevligt att höra om vi har gjort någonting riktigt bra. Det kommer att bli intressant att se gården med andra ögon.

Fakta Berga gård

Berga gård ligger i Husby-Oppunda utanför Nyköping och drivs av Elin Beckman och maken Ulf Thunell. Paret tog över gården 2013. Gårdens inriktning är nöt- och lammproduktion. På gården finns knappt 100 dikor och ungefär 80 tackor. Gården har tidigare varit ekologisk, men år 2015 gick man över till konventionell produktion. Totalt brukas 300 hektar, varav 240 hektar är åker och resten beten. Till största delen odlas vall och ungefär 30 hektar spannmål.