Stockholms stads kemikalieplan

Sveriges största stad använder stora mängder kemikalier i olika verksamheter. Därför har en kemikalieplan arbetats fram som utgår från vision Giftfritt Stockholm 2030.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Planen är indelad i sju åtgärdsområden, där varje verksamhetsområde tar upp vad visionen betyder inom det området. Planen är skriven med fokus på barns exponering. Det är gjort utifrån bedömning som görs av regeringen i den nya kemikaliepropositionen – att barn och ungdomar är särskilt viktiga grupper att skydda från farliga kemiska ämnen. Barn äter, dricker och andas också mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Det gör att deras exponering blir större.

De sju åtgärdsområdena är:

 • Stöd till implementeringen av kemikalieplanen
 • Information och dialog
 • Upphandling
 • Byggmaterial
 • Tillsyn och kontroll
 • Stadens kemikaliehantering
 • Miljögiftsövervakning.

Åtgärderna i planen följer fyra steg:

 • Identifiera – ta reda på var de oönskade ämnena finns.
 • Substituera – när oönskade ämnen hittas, undersök möjligheten att byta ut dem.
 • Hantera – de ämnen som inte kan bytas ut måste kunna användas på ett säkert sätt.
 • Influera – staden kan påverka andras kemikaliehantering.