Tio familjer lärde sig leva mer hållbart

Tio familjer i Sundsvall fick delta i kommunens projekt att lära sig att leva mer hållbart under nio månader. Under projektets gång lyckades familjerna bland annat minska sin vattenanvändning och mängden hushållsavfall, men även cykla mer och köpa mindre.

Sidan senast uppdaterad: 22 februari 2018

Familjerna fick lära sig hur de kunde leva mer hållbart inom områdena Kemikalier och vatten, El och energi, Mat och konsumtion, Avfall och återvinning samt Resor och hälsa. All kontakt med familjerna och information till dem skedde på Facebook för att göra det enkelt att alla kunde delta och vara aktiva när det passade dem. Kommunen arrangerade föreläsningar om till exempel förnybar energi, hormonstörande kemikalier och odling samt studiebesök till ett avloppsreningsverk och en anläggning för avfallsförbränning.

Under projektets gång ökade spridningen av inläggen på Facebook och de nådde långt över kommunens gränser och även internationellt.

Exempel på Facebookinlägg med tips som Sundavalls kommun publicerade för familjerna som deltog.
Exempel på Facebookinlägg med tips inom områdena El och energi och Mat och konsumtion. Foto: Sundsvalls kommun

Engagerade familjer

Familjerna var väldigt engagerade i projektet och involverade både släkt, vänner och sin arbetsplats.

I sitt nya, hållbara liv fick familjerna fått lära sig att titta efter miljömärkning, välja bort produkter med mikroplaster och plastbanta hemmet. De har bytt till LED-lampor och börjat sortera avfall bättre vilket lett till mindre svinn. De fick även lära sig att sänka temperaturen på tvättmaskinen och fylla hela diskmaskinen. Några började äta mer vegetariskt.

En familj sålde ena bilen för att börja cykla istället. Två av deltagarna valde att ha köpstopp under större del av projekttiden.