Vanebilister blir testcyklister

I projektet Testcyklisterna fick 38 personer från Västsverige möjlighet att ersätta vardagsbilresor med cykel. Testcyklisterna har efter sex månader förbättrat sin hälsa och dessutom sparat energi och pengar.

Sidan senast uppdaterad: 28 mars 2017

Bilen är en viktig del av människors möjligheter att röra sig men medför även problem i form av exempelvis föroreningar och en negativ påverkan på hälsan.

Effekter

Resultaten och deltagarnas engagemang har varit över förväntan. Testcyklisterna, som kommer från sju västsvenska kommuner och består av allt från pensionärer till småbarnsföräldrar, har under sin sex månader långa testperiod cyklat mer än dubbelt så mycket som beräknat och överträffat alla mål projektet haft. De har fått bättre hälsa samt sparat koldioxid och pengar.

"Varje testcyklist har ersatt ungefär 136 bilresor med cykel under projektets gång.

Testcyklisterna har också upptäckt många fördelar och värden som de kanske inte väntat sig, som att de känner en större frihet i sitt resande eller får en naturupplevelse på väg till jobbet på morgonen.

Så här gick det till

Projektet pågick under 2014 och testcyklisterna cyklade under en testperiod på sex månader under april-oktober 2014. Deltagarna fick låna en cykel anpassad efter deras behov under projektet, med möjlighet att köpa den efteråt. Testcyklisterna åtog sig att ersätta bilresor med cykel åtminstone tre dagar i veckan och skrev under ett avtal i början av testperioden. En cykelcoach har följt och stöttat testcyklisterna under projektet. De hade också stöd av tjänstemän från varje kommun som samordnade arbetet med hjälp av projektledningen. Mediaintresset var stort och över 30 artiklar skrevs om testcyklisterna och deras erfarenheter under projektet.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Det i projektet som hjälpt Testcyklisterna att förändra sitt beteende har framförallt varit möjligheten att testa på cyklingen; att projektet sänkt trösklarna genom att erbjuda stöd att hitta rätt cykel och att de också fått låna en cykel under perioden.

Redan relativt tidigt i projektet var ett antal saker tydliga för projektledningen. Dels hade betydligt mer tid än beräknat gått åt till att hitta och förhandla med cykelhandlare, dels blev cyklarna dyrare än beräknat. Rent generellt gick det åt mer arbetstid än budgeterat.

Om projektet får uppmärksamhet i media är det bra att ha spridningsmaterial redo  från början, till exempel film, bilder, broschyrer eller liknande, som kan användas för att kommunicera projektet.

Projektet genomfördes av Hållbar Utveckling Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö.