Eco-innovation index

Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Ladda ner diagramdata för Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Skriv ut diagram för Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Sverige relativt andra länder

Sverige och andra länder 2019 jämfört med genomsnitt för EU (index=100).

Ladda ner diagramdata för Sverige relativt andra länder

Skriv ut diagram för Sverige relativt andra länder

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Indikatorn Eco-innovation index ger en övergripande bild av Sveriges utveckling inom eko-innovation; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Indikatorn mäter landets prestation relativt ett EU genomsnitt (index=100). 

Indikatorn eco-innovation index ingår som en av de tematiska indikatorerna i Resources Efficiency Scoreboard. Indikatorerna presenterades av EU-kommissionen som ett förslag till mått för att följa utvecklingen mot ett resurseffektivt Europa (COM(2011)21) och spegla intentionerna i färdplanen för resurseffektivitet. Resurseffektivitet är en viktig del i arbetet för att nå miljömålen.

Metod

Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU-genomsnitt. Klicka här för en närmare beskrivning på engelska av hur indikatorn beräknas.

Fördjupning

Eco-innovation index beräknas utifrån indikatorer som beskriver, bland annat, investeringar i forskning och utveckling, andel företag som infört miljöförbättrande innovationer, resultat i form av patent och akademiska publikationer, material-, vatten- och energiproduktivitet i ekonomin, koldioxidintensitet i ekonomin och socioekonomiskt utfall i form av exempelvis export och sysselsättning.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)

Kontaktperson för indikatorn

Oskar Jonsson Naturvårdsverket oskar.jonsson@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Eco-innovation index: Naturvårdsverket