Ny kunskap identifierade nyckelområden för biologisk mångfald

Genom nya kunskaper från två genomförda examensarbeten så har nyckelområden för biologisk mångfald kopplade till företagets viktigaste råvaruförsörjning identifierats.

Sidan senast uppdaterad: 7 juni 2022

Eftersom påverkan på den biologiska mångfalden är komplex och ofta kräver ny kunskap, så har Nudie Jeans tagit ett viktigt steg inom området. Företaget ville ta ett helhetsgrepp om sin påverkan på biologisk mångfald genom att låta studenter från Chalmers genomföra två olika examensarbeten. Ett arbete med ett företagsövergripande fokus på strategier och mål och ett arbete med en mer operativ inriktning kopplat till odling av ekologisk bomull i bland annat Turkiet.

Effekter

En tydlig slutsats från ett av examensarbetena var att det är mycket viktigt varifrån Nudie Jeans köper sin ekologiska bomull. I västra Turkiet där företaget köper mycket bomull så finns det nyckelområden för biologisk mångfald (eng. biodiversity hotspots). På dessa platser finns det en exceptionellt hög koncentration av inhemska arter medan det samtidigt sker en stor minskning av viktiga livsmiljöer för arterna. Med ökade kunskaper så har Nudie Jeans kunnat förstå sin påverkan mycket bättre.

Erfarenheter

En viktig lärdom är att ett företags påverkan på biologisk mångfald är mycket komplex och svår att mäta. Nudie Jeans har planer att genomföra ytterligare examensarbeten på plats i Turkiet för att kunna förstå sin påverkan ännu bättre. Det finns tydliga risker kopplade till inköp av kritiska råmaterial och därför är det viktigt att ha kontroll på sitt företags värdekedja genom nära samverkan med leverantörer vilket Nudie Jeans arbetat hårt med.