Upphandling, inköp och avtal

I samband med upphandlingar och avrop kan miljökrav ställas gentemot leverantören. I flera av de statliga ramavtalen ingår miljökrav, och här är det ibland möjligt att ställa ytterligare krav. Miljökrav kan till exempel handla om bränslesnåla fordon, ekologiska produkter eller att konsulter ska välja tåg före flyg. Syftet med att ställa miljökrav är att styra produktionen av varor och tjänster mot hållbara alternativ. För att säkra denna utveckling är det viktigt att följa upp ställda miljökrav. Här listas alla lärande exempel inom kategorin upphandling, inköp och avtal.