Ökad miljömedvetenhet i Enens hamn

I Enens hamn i Onsala i Hallands län har Enens båtägares ekonomiska förening anlagt en spolplatta för tvätt av båtbottnar. Målet är att avlasta Kungsbackafjorden från aktiva ämnen i bottenfärger som koppar, zink och irgarol.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Föreningen är mycket nöjd med resultatet och uppger att man behövde göra mindre ingrepp i mark än planerat då de valde att placera reningsverket i en container istället för i marken. Detta har givit en mer flexibel lösning samtidigt som de inte behöver ta hänsyn till vattenstånd eller tjäle.

– Fler har fått en förståelse för vilken påverkan våra båtar och dess användning har för vattenkvaliteten i Kungsbackafjorden. Vi har även sett att det spiller över på andra delar av medlemmarnas båtvanor, skriver Enens båtägares ekonomiska förening i sin slutrapportering om projektet. Projektet kostade totalt 470 000 kronor. LOVA bidrog med 235 000 kronor.