Våtmarker som renar avloppsvatten

Norr om Nynäshamn, vid Alhagen, finns en av Sveriges största våtmarksanläggningar för behandling av renat avloppsvatten. Anläggningen består av en serie grunda dammar där vattnet stegvis slussas mot utloppet i Norrviken.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2017

Normalt används bara det biologiska steget i reningsverken för att åstadkomma kväverening, i Nynäshamns reningsverk kompletterades detta steg med en våtmark. I våtmarken omvandlar naturliga processer det gödande kväve i avloppsvattnet till harmlöst luftkväve och hjälper till att minska övergödningen.

Anläggningen är byggd främst för att minska tätortens utsläpp av gödande kväve till havet, men den skapar också en spännande och grönskande miljö och har blivit kommunens nya utflyktsmål med sex kilometer gångvägar där man kan njuta av det rika växt och djurlivet. Här finns också många olika typer av fåglar.

Att bygga det biologiska reningssteget i naturen har visat sig vara ett både billigt och effektivt sätt att ta bort kväve. Projektet bidrar också till att minska förlusten av naturligt förekommande våtmarker.