Hållbara storkök främjar miljön

Borås stad ska enligt politiskt beslutade miljömål minska mängden farliga ämnen i stadens verksamheter. I kommunens storkök har man därför jobbat aktivt med att upphandla hållbar köksutrustning.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2017

Så här gick det till

Upphandlare och miljöutredare har i upphandlingen av köksutrustning samarbetat med kostansvariga och kockar i verksamheterna för att upphandla hållbar och praktisk köksutrustning.

Effekter

Alla redskap som behövs för att arbeta effektivt i köken ska köpas in i hållbart material, till exempel köksredskap, serveringsredskap, serviser och andra arbetsredskap. Inköp av tåliga material gör att produkterna håller längre över tid vilket främjar miljön ur flera perspektiv.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Att välja plastfritt i hög utsträckning skapar en miljö med minskad andel skadliga ämnen, både för matgästerna och i det totala kretsloppet. Hållbara material är dessutom mer ekonomiskt och saktar ner hastigheten i kretsloppen och sparar jordens resurser. Att i arbetet kunna göra skillnad för miljön är positivt för alla medarbetare.