Restprodukter från stenkross får nytt liv inom betongindustrin

NCC Industry AB har investerat i en vindsiktsanläggning som gör det lättare att tillverka betongballast av krossat berg.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2019

Varför gjordes det?

NCC Industry gjorde investeringen i en vindsikt på grund av överskottet på material i storleken 0-2 millimeter. Materialet är en restprodukt som uppstår vid krossning och som bergmaterial-industrin traditionellt haft svårt att hitta avsättning för. Anläggningen var den första av den här typen som installerades i Sverige.

Naturgrusets eftertraktade egenskaper, som uppskattas särskilt inom betongindustrin, har varit svåra att efterlikna med krossat bergmaterial. Nu finns, för första gången på svensk mark, teknik som erbjuder ett alternativ. Det erbjuder stora möjligheter att variera produkterna, samtidigt som en tidigare svårsåld produkt från krossproduktionen tas hand om.

Så här gick det till

Naturgrus är idealiskt för betongproduktion. Inlandsisen har sett till att stenen fått sin runda form samtidigt som gruset har rätt proportioner i blandningen av sten och finmaterial. Maskinellt krossat bergmaterial får en flisigare form vilket gör betongmassan mer trögbearbetad. Men med teknikens hjälp kan man få fram samma egenskaper hos krossat berg som hos naturgrus.