Karlstads förskolor plastbantar

Flera förvaltningar i Karlstads kommun har gått ihop och tagit fram en kemikalieplan som beskriver hur hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier ska fasas ut ur kommunens verksamheter som rör barn och unga. En av de största åtagandena i kemikalieplanen var en inventering av samtliga kommunala förskolor.

Sidan senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Så här gick det till

Varje avdelning på förskolorna fick besök av en av kommunens miljöhandläggare. Handläggaren och en pedagog eller barnskötare från avdelningen diskuterade olika typer av plast samt tvättrutiner och problematik med textilier, elektronik, möbler och inredning. Därefter gick de tillsammans genom samtliga leksaker och la dem som bedömdes vara tvivelaktiga i en låda. Pedagogen/barnskötaren behövde kunna förklara uppdelningen för sina kollegor så stor vikt lades på att diskutera bedömningarna. Främst leksaker av pvc och gamla leksaker med ingående elektronik hamnade i lådan, men också sådant som inte är tillverkat för att vara leksaker, till exempel handväskor, skor, mobiltelefoner och annan elektronik, .

Miljöhandläggaren noterade också vilket byggnadsmaterial som är använt på lekplatsen, vilken typ av golv som finns på förskolan, om det finns ljuddämpande plattor i taket samt hur gammalt golvet och förskolebyggnaden är.

Effekter

Samtliga förskoleavdelningar i Karlstad, 233 stycken, inventerade sina leksaker. Arbetet med att byta ut material sker löpande och fram tills idag har cirka 40 kvadratmeter gamla pvc-leksaker lämnat kommunens förskolor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har köpt in 19 000 porslintallrikar till skolor och förskolor. Teknik- och fastighetsförvaltningen har slutat använda tryckimpregnerat virke; sandlådesarger som ska bytas ersätts med obehandlad sibirisk lärk. Ett prioriteringsförslag för byte av plastgolv har tagits fram, baserat på golvens ålder och risk för att de innehåller bly och hormonstörande ämnen.

Den största effekten av inventeringsprojektet var den ökade medvetenheten och engagemanget hos förskolepersonalen. En gedigen "säkerlista" har tagits fram specifikt för Karlstads kommun så förskolepersonalen kan känna sig trygga med att beställa kontrollerade leksaker.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Ett examensarbete vid Karlstads universitet studerade effekterna av kemikalieinventeringen. Studien visar att inventeringsprojektet har lett till ökad medvetenhet men, det krävs mer information och utökad utbildning till fler i personalen för att arbetet mot en giftfri förskola ska lyckas. Ett liknande resultat fick kommunen i sin egen uppföljning. Personalen på förskolorna uppskattade insatsen och önskar ett fortsatt arbete och ytterligare utbildning. Kommunen har nu tagit fram en webbutbildning som all förskolepersonal ska genomgå.