Etappmålen

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället.

Avfall (3)

Begränsad klimatpåverkan (5)

Biologisk mångfald (2)

Cirkulär ekonomi (1)

Farliga ämnen (7)

Hållbar stadsutveckling (5)

Luftföroreningar (1)

Minskat matsvinn (2)